• EHBO en AED

  EHBO
  In de beheerdersruimte (begane grond) en in het wedstrijdsecretariaat (1e verdieping) is een EHBO-koffer aanwezig voor het verrichten van eenvoudige eerste hulp. A.u.b aldaar melden indien eerste hulp gewenst is.
  In de beheerdersruimte en in het wedstrijdsecretariaat hangt ook een actuele lijst met EHBO-ers en andere gediplomeerde hulpverleners binnen onze vereniging.

  NWC streeft er naar om op trainingavonden en wedstrijddagen ten minste een hulpverlener op het terrein aanwezig te hebben. Hiervoor wordt geïnventariseerd welke kaderleden, vaste begeleiders en regelmatige bezoekers in het bezit zijn van een benodigd diploma.

  Tevens krijgen leiders en trainers van de teams via NWC de mogelijkheid om bij de EHBO vereniging Asten de cursus EHLdL (Eerste Hulp Langs de Lijn) te volgen. Informatie over deze cursus en de mogelijkheid tot aanmelden worden via de gebruikelijke kanalen verspreid.

  AED
  Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.

  De volledige naam van een AED is Automatische Externe Defibrillator. Defibrilleren kan bij hartritmestoornis het normale hartritme herstellen. Bij hartritmestoornis worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken, en het bloed niet meer wordt rondgepompt. Bij een hartritmestoornis waarbij defibrillatie zinvol is, wordt door de AED een elektrische schok gegeven. Deze schok is een soort 'reset' van het hart. Na de schok zijn alle hartspiercellen als het ware weer gelijk geschakeld en moet het hart weer gewoon gaan pompen.
  Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen.

  Waar hangt de AED?
  De AED zit in een kluis op de buitenmuur bij de trapopgang naar de kantine. De kluis is beveiligd met een code die alleen bekend is bij de bevoegde bedienaars van de defibrillator, dit om misbruik en mogelijk diefstal tegen te gaan.
  In de beheerdersruimte en in het wedstrijdsecretariaat hangt een actuele lijst met EHBO'ers en AED'ers binnen onze vereniging.
  Wanneer geen van deze personen op het sportpark aanwezig is en de defibrillator dient gebruikt te worden, dan is de code achter de bar in de kantine te verkrijgen.
  Het apparaat kan niet verkeerd gebruikt worden, dus in geval van twijfel beter wel dan niet gebruiken. Het apparaat geeft zowel met tekst als met een simpele handleiding aan hoe te gebruiken.rfwbs-slide