aanmelding lid

Voor u gaat invullen: 
Wilt u zich aanmelden als actief lid (spelend en/of verenigingsfunctie) en bent u in de afgelopen drie jaar ook actief lid geweest van een andere voetbalvereniging, neem dan contact op met onze secretaris voor een overschrijvingsformulier. Anders accepteert de KNVB u niet als nieuw lid.

Nieuwe leden die in de A, B, C of D-afdeling worden ingedeeld moeten voor de spelerspas een pasfoto inleveren met achterop naam en geboortedatum.

Nieuwe leden van 16 jaar en ouder moeten samen met het aanmeldingsformulier een kopie inleveren van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, OV-jaarkaart).

Ondergetekende verleent, tot wederopzegging, machtiging aan NWC om automatisch contributiegelden te incasseren.

Ledenadministratie:
Junioren:         Frits Hoebergen,  Lindestraat 31,  5721 XN Asten
Senioren:        Wilfred Bekx,  Apollostraat 12,  5721 CD Asten

* Verplichte velden