JEUGD-AFDELING


JEUGDBESTUUR
Functie Naam E-mail
Voorzitter Bas Adriaans jeugd@nwc-asten.nl
Secretaris Frits Hoebergen jeugdsecretaris@nwc-asten.nl
Afdelingszaken Edwin van Erp Afdelingszaken.jeugd@nwc-asten.nl
Technische zaken bovenbouw Maarten Leenders tz.jeugd.bovenbouw@nwc-asten.nl
Technische zaken onderbouw Jeffrey van der Wallen tz.jeugd.onderbouw@nwc-asten.nl
Hoofd Jeugdopleiding     Ruud Jenneskens hjo@nwc-asten.nl
Activiteiten Vacature activiteiten.jeugd@nwc-asten.nl
 
SCOUTING
Scouting
Opleiding trainers
Kontakt KNVB opleidingen
Cees Jansen
Scouts JO19-JO17-JO15 Vacature
Scouts JO13 t/m/ JO8 Vacature
Contactpersoon BVO's Wim van Oosterhout
 
SELECTIETRAINERS
JO19-selectie Willy van Rossum
JO17-selectie John van Gansewinkel
JO15-selectie Rob Hurkmans
JO13-selectie Islam Elsayyed
JO11-selectie Nicky van de Broek
JO9-selectie Erik van de Loo
Meisjes-Vrouwen Mauri van de Wetering
G-teams Theo van Helmond
 
GROEPSLEIDERS
Groepsleider JO19/17 Regina Thijs
Groepsleider JO15-JO13 Olaf Limpens
Groepsleider JO12-JO11 Marc Scheepens
Groepsleider JO10 t/m JO7 Monique van den Broek en Susan van Oosterhout
Groepsleider meisjes Iris van Helmond
Groepsleider G Theo van Helmond

OVERIG
Coördinator Scheidsrechters
Coördinator Clubarbitrage
John Baltussen
Ledenadministratie Jan van Bussel en Frits Hoebergen
Wedstrijdsecretaris Frits Hoebergen
Coördinator kleding Heidie Baltussen, Marina Joosten, Boy Spiertz, Regina Thijs
Coördinator Toernooien Marieke Stienen
Vriendschappelijke wedstrijden Gerard van der Loo
Activiteitencommissie Pieter van der Heijden, Annie Halma, Wendy Eijsbouts
 
 
JEUGDOPLEIDING
Aan de hand van het Jeugdopleidingsplan (JOP) stelt de vereniging haar leden in de gelegenheid zich individueel optimaal te ontwikkelen en ieder op zijn/haar eigen niveau te laten voetballen. Dit heeft automatisch tot gevolg dat er bij de teamindelingen wordt geselecteerd op voetbalkwaliteiten en dat er niet altijd rekening wordt gehouden met individuele wensen van leden/ouders.

TRAININGEN
Ieder lid heeft recht op minimaal één keer per week te trainen. Meer prestatie gerichte teams trainen twee of meerdere keren. Keepers krijgen een aparte keeperstraining. Douchen na afloop van de training is gewenst. Bij het verlaten van het kleedlokaal na de training wordt per team gezorgd voor het netjes achterlaten van het lokaal. Zorg dat je niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van je training aanwezig bent. Trainers mogen niet op eigen initiatief van het definitieve trainingsschema afwijken, bijvoorbeeld naar een ander veld gaan.
Het trainingsprogramma is aan verandering onderhevig en daarom niet opgenomen in dit bewaarnummer. Voor het actuele trainingsprogramma voor goed weer en slecht weer zie de NWC website van NWC ( www.nwc-asten.nl ).
 
AFGELASTINGEN
Hoe kun je vernemen of een training of wedstrijd wordt afgelast?: Raadpleeg de NWC website (www.nwc-asten.nl ).
De velden worden tussen 16.30 en 17.00 uur gekeurd, of ze goed zijn om op te trainen. Indien de trainingen worden afgelast dan wordt na 17.00 uur door de functionaris, belast met afgelastingen, op de NWC-site bekend gemaakt.
Indien de wedstrijden voor de F-afdeling worden afgelast, dan wordt dit uiterlijk om 8.15 uur door de functionaris, belast met afgelastingen, op de NWC-site gemeld.
Alle wedstrijden die tussen 9.00 en 10.00 uur worden gespeeld worden afgelast indien de natuurgrasvelden niet bespeelbaar zijn voor wedstrijden. In dat geval spelen F-teams dus niet op het kunstgrasveld. Thuiswedstrijden van F-teams zullen al op vrijdagavond worden afgelast als het hoogstwaarschijnlijk is dat op zaterdag de natuurgrasvelden niet bespeelbaar zullen zijn.
Soms komen afgelastingen zo laat dat ze pas bekend worden vlak voor vertrek of aanvang training, dit is helaas af en toe onvermijdelijk.
 
AFMELDINGEN
Voetballen is een teamsport. Daarom moeten spelers, die niet naar de training of naar een wedstrijd kunnen komen, zich tijdig met opgave van reden afmelden. Studie kan een reden tot afmelding zijn. De speler moet echter proberen zijn tijd zó in te delen dat school en voetballen goed samengaan. Afmeldingen moet men tot het uiterste beperken: afwezigheid kan bij een groepssport de overige leden beperken. Als je toch verhinderd bent, doe dan het volgende: Voor wedstrijden altijd afmelden bij een van je leiders (minstens 2 dagen voor de wedstrijd), zodat de leider voor vervanging kan zorgen. Voor trainingen altijd afmelden bij je trainer (er kunnen ook aanvullende afspraken gemaakt zijn dat er afgemeld dient te worden bij de groepsleider.) Keepers melden zich voor de keeperstraining af bij de keeperstrainer. Niet afmelden kan betekenen dat je zaterdags niet speelt.
 
UITGANGSPUNT NWC
Uitgangspunt voor wat betreft de selectie-teams binnen NWC is dat spelers van gelijk niveau in één team spelen waardoor iedereen op zijn eigen wijze plezier beleeft. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Het juist indelen van jeugdteams is essentieel voor een goede jeugdopleiding.
Bij het indelen van de recreatieve teams wordt gestreefd naar een zodanige teamindeling waarbij het team optimaal in balans is.

Bij NWC kiezen we voor het ontwikkelen van spelers, niet het kampioen maken van jeugdteams. Het is dan ook belangrijk dat elk team dusdanig wordt ingedeeld om tot het uiterste te gaan. Dat wil zeggen: niet te hoog (dit kan demotiverend werken) en niet te laag (te weinig uitdaging). Uiteraard aangepast aan de technische, tactische, conditionele- alsmede mentale kwaliteiten.
 
SAMENSTELLEN SELECTIETEAMS
Bij de indeling van de selectieteams in de onderbouw (JO7, JO8, JO9, JO10, JO11, JO12 en JO13) is het belangrijk dat actief en bewust wordt omgegaan met de ontwikkeling van de spelers. 
 
SELECTIETRAINERS
NWC streeft ernaar om kwalitatief zo goed mogelijke selectietrainers aan te stellen. Zij hebben minimaal Trainer-Coach III of hebben (x jaren) voetbalervaring op het juiste niveau. Selectietrainers zijn zoveel als mogelijk tijdens thuis- en uitwedstrijden aanwezig om een goed beeld te krijgen van de prestaties van de selectieteams en houden veelvuldig contact met de trainers/leiders van de selectieteams.
Om ervoor te zorgen dat NWC in de toekomst over opgeleide trainers, leiders, coördinatoren enz. beschikt biedt NWC iedereen de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen. Hier vraagt NWC geen vergoeding voor, afhankelijk van de kosten is het mogelijk dat NWC vraagt een contract te tekenen waarmee degene die de cursus volgt aangeeft de functie voor een bepaalde tijd uit te voeren.
 
DYNAMISCHE SELECTIE
Voor de boven- en onderbouw is het mogelijk om spelers tussentijds te wisselen, normaal gesproken geldt dit voor spelers van selectieteams. In de onderbouw probeert NWC tussentijds wisselen te voorkomen echter als er een speler is die op welke manier dan ook niet functioneert, of heel goed functioneert in een team, is wisselen geoorloofd. In de praktijk gaat dit gepaard met het meetrainen van de speler in een hoger team, Hoofd Jeugd Opleidingen (HJO) in samenspraak met de selectietrainers geeft aan of de speler het desgewenste niveau aankan en of doorschuiven gewenst is.
 
NWC benadrukt dat wanneer er zich een reden tot wisselen voordoet dit op een eerlijke en goede manier (vooraf, tussentijds en bij voorval) met ouders te communiceren voordat NWC de wisseling doorvoert. Doelstelling binnen NWC is tussentijds wisselen binnen teams zo min mogelijk voor te laten komen, een goede samenwerking met het scoutingteam is hierin van belang.
 
SCOUTINGTEAM
Doel van het scoutingteam is om per seizoenshelft (voorjaar- en najaarcompetitie) alle spelers te beoordelen en HJO/selectietrainers daarin te voorzien van advies. Het advies van het scoutingteam bestaat uit het aanleveren van de beschikbare beoordelingsformulieren ('via SpelerOnline') waarin desbetreffende scout spelers beoordeelt.
 
Met dit advies is het voor de HJO in samenspraak met de selectietrainer mogelijk om halverwege het seizoen spelers door te schuiven dan wel terug te schuiven naar een ander team. Voor NWC is het van belang dat het scoutingteam bestaat uit meerdere personen met een voetbaltechnische achtergrond.
Het scoutingteam levert twee maal per jaar documenten aan van spelers waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen om te spelen in een hoger team. In de maanden november en april is het noodzakelijk dat trainers/leiders 'SpelerOnline' hebben ingevuld. Zaak voor het scoutingteam is de door de leiders ingevulde gegevens te gebruiken om op een doelgerichte manier spelers te beoordelen.
 
STRUCTUUR KEEPERSTRAINING
Om startende en huidige keepers meer trainingstijd te geven zijn een aantal keeperstrainers bereid gevonden om daar dit seizoen invulling aan te geven. Keepertrainers besteden elke training aandacht aan de basistechniek en in samenspraak met de keeperstrainer vna de senioren bepalen zij welke oefeningen passend zijn en welke gerelateerd zijn aan de leeftijd van de keepers.
 
LEIDERS/TRAINERS BEKEND VOOR AANVANG SEIZOEN
NWC streeft ernaar dat leiders/trainers van de nieuwe elftallen ruim voor de start van het nieuwe seizoen bij de ouders bekend zijn. Vanuit het verleden is gebleken dat twee leiders/trainers per team en per seizoen noodzakelijk zijn om een team op een goede manier te trainen/te begeleiden. Bij onvoldoende leiders/trainers begint een team niet aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen.
 
OUDERS ALS LEIDERS/TRAINERS
Binnen NWC werken we veelvuldig met ouders als leiders/trainers. Er is besloten dat de HJO te allen tijde eindverantwoordelijk is. Voor de niet selectieteams zijn groepsleiders in samenspraak met afdelingszaken eindverantwoordelijk en nemen eindbeslissingen.
 
NORMEN EN WAARDEN
Afgelopen jaren werd NWC een aantal keren geconfronteerd met het sanctioneren voor spelers die zich niet aan de opgestelde gedragscode van NWC hielden. Voor NWC een signaal om elke gelegenheid aan te grijpen de Gedragscode Sportief Gedrag onder de aandacht te brengen. NWC erkent dat we met behulp van de gedragscode niet alle problemen oplossen. Het is volgens NWC wel de juiste manier om samen te werken aan een voetbalclub waar het voor iedereen goed vertoeven is. De gedragscode is terug te vinden in dit Bewaarnummer (zie inhoudsopgave) of op de website via onderstaande link:
http://nwc-asten.nl/pagina/346867/Code+sportief+gedrag+in-+en+buiten+het+veld
 
NIEUWE TEAMS
Op het einde van elk voetbalseizoen organiseren we oefenwedstrijden om met behulp daarvan de nieuwe teams samen te stellen.
 
 
JEUGDAFDELING: DIVERSEN

WEBSITE en Twitter
Het laatste nieuws van de Jeugdafdeling vind je terug op de HOMEpage van de NWC website.
Klik hier voor de directe link.
De jeugd-afdeling is ook op Twitter actief. https://twitter.com/NWCAsten 
 
TIJDSDUUR VAN DE WEDSTRIJDEN
JO19: 2 x 45 minuten, 11 tegen 11
JO17: 2 x 40 minuten, 11 tegen 11
JO15: 2 x 35 minuten, 11 tegen 11
JO13: 2 x 30 minuten, 11 tegen 11
JO12: 2 x 30 minuten, 8 tegen 8, time-out (2 min.) halverwege iedere helft
JO11: 2 x 30 minuten, 8 tegen 8, time-out (2 min.) halverwege iedere helft
JO10: 2 x 25 minuten, 6 tegen 6, time-out (2 min.) halverwege iedere helft
JO9:   2 x 20 minuten, 6 tegen 6, time-out (2 min.) halverwege iedere helft en na afloop penalty's
JO8:   2 x 20 minuten, 6 tegen 6, time-out (2 min.) halverwege iedere helft en na afloop penalty's
JO7:   4 x 10 minuten, 4 tegen 4, time-out (2 min.) halverwege iedere helft en na afloop penalty's
G-jeugd: 2 x 20 minuten, na afloop penalty's
De teams verzamelen zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd (tenzij anders vermeld) in het kleedlokaal.
 
 
Het seizoen bestaat uit twee helften: een najaarsreeks (september—december) en een voorjaarsreeks (februari—mei). Voor elke reeks staat het programma met aanvangstijden op de website ( www.nwc-asten.nl ). Het vervoerschema met vertrektijden wordt met de ouders via de leiders van het team afgestemd. 
 
UITWEDSTRIJDEN
Alle jeugdteams vertrekken voor hun uitwedstrijden vanaf Sportpark 't Root aan de Beatrixlaan te Asten of op de onderling afgesproken vertrekplaats. Van ouders wordt verwacht dat zij bij toerbeurt rijden bij het vervoer naar uitwedstrijden. Wanneer ouders door omstandigheden onverhoopt niet kunnen rijden terwijl ze aan de beurt zijn, dienen ze zelf voor een alternatief te zorgen, door bijvoorbeeld ouders van medespelers te benaderen.
De ouders zien er tevens op toe dat er net zoveel aantal kinderen in de auto zitten als er veiligheidsgordels zijn. Een ieder is verplicht om zijn veiligheidsgordel om te doen.
 
BEZOEK 1e ELFTAL
De thuiswedstrijden van het 1e elftal zijn gratis te bezoeken voor alle jeugdleden en hun leiders. De thuiswedstrijden van het 1e elftal worden opgeluisterd met de aanwezigheid van een F- of G-team als 'Team van de week'. Via de leiders zullen de spelers te horen krijgen bij welke wedstrijd ze aan de beurt zijn, bij afgelasting van die wedstrijd zijn ze weer aan de beurt bij de inhaalwedstrijd.
 
ONWEER
Het komt elk jaar weer voor dat het onweert tijdens trainingen of wedstrijden. De KNVB schrijft voor dat als er tussen de flits en de knal minder dan 10 seconden zit, dat dan de wedstrijd/training gestaakt moet worden. Neem in ieder geval geen enkel risico en zorg ook op trainingen dat je op tijd een veilig heenkomen zoekt.
 
LANGS DE LIJN (TIPS VOOR OUDERS)
Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk mee naar de training / wedstrijd van uw kroost.
Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
Gebruik geen tactische kreten, laat het coachen over aan de leider/trainer.
Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word niet boos: "volgende keer beter".
Bemoeit u niet met beslissingen van de scheidsrechter, deze doet ook zijn best.
Gun uw kind het kind-zijn, want het moet nog zoveel leren. De wedstrijd is al moeilijk genoeg. Winnen, maar ook het verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
Wees niet bang dat een eventueel talent van uw kind onopgemerkt zal blijven.
Wilt u echt met voetbal bezig zijn, neem dan contact op met het jeugdbestuur; nieuwe vrijwilligers zijn méér dan welkom.
 
NEVENACTIVITEITEN
NWC organiseert behalve voetbal ook nevenactiviteiten, zoals:
• NWC-dag
• Zomerkamp voor de J011, JO12 en JO13 (tweejaarlijks)
• Zomerkamp voor de JO7, JO8, JO9 en JO10 (tweejaarlijks)
• Pietentraining voor de JO7, JO8 en JO9 en de G-afdeling
• Carnavalsviering voor iedereen en speciaal voor de G-afdeling
• Techniekdag voor de  JO7, JO8, JO9, JO10 en JO11 in de Kerstvakantie.
• Zaalvoetbaltoernooi voor JO12, JO13, JO14, JO15 en MO17/MO19 in de Kerstvakantie.
 
Zo zijn er nog vele andere activiteiten die er georganiseerd worden, waarvan je gedurende het seizoen op de hoogte zal worden gesteld. De activiteitencommissie doet per activiteit beroep op andere vrijwilligers.
De toernooicommissie organiseert in samenwerking met vele vrijwilligers het schooltoernooi, ons eigen Paas-/Pinkstertoernooi, maar ook zorgen zij voor het inschrijvingen voor de vele uittoernooien.
 
BEGELEIDING TEAMS OP DE WEBSITE

Op de website staan bij de teams de begeleiding vernoemd. Hier staan veel namen afgeschermd. Hierbii een INSTRUCTIE hoe deze instelling in "Voetbal.nl" veranderd kan worden. 



Wij wensen ieder een sportief voetbalseizoen toe,
Jeugdafdeling NWC Asten.

 
Foto's voor Mobiele Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF)

Spelers die uitkomen voor teams in de O13 t/m O19 moet een foto beschikbaar zijn in de mDWF applicatie van de KNVB. Zonder deze foto in het mDWF  is het onder geen enkele voorwaarde toegestaan een wedstrijd te spelen. Bij overtreding van deze regel legt de KNVB direct een geldboete op en krijgt het betreffende team punten in mindering gebracht.
 
De teammanagers van de teams dienen het mDWF voor de wedstrijd in te vullen en te accorderen.