GEBRUIK GRASVELDEN
Gebruik alleen het toegewezen veld volgens het actuele trainings- en/of wedstrijdschema.
Trainingsoefeningen altijd spreiden over het hele veld, zodat niet altijd hetzelfde stuk van het veld wordt belast.
Blijf met alle trainingsoefeningen zoveel mogelijk uit de doelmonden (16 meter gebieden).
Loopoefeningen buiten het speelveld of in de breedte van het veld m.u.v. de doelmonden (16 meter gebieden).
Voor keeperstrainingen: gebruik de verplaatsbare grote of kleine goals en plaats deze buiten de doelmonden (16 meter gebieden) en niet op de achterlijn maar minimaal 1 meter daarbuiten. Hiervoor zijn speciaal op veld 2, 4 en 5 de ballenvangers uitgebreid.
Tijdens trainingen, bij gebruik van kleine trainingsdoeltjes, of F-doeltjes: plaats deze nooit op zij- en/of achterlijn maar ongeveer 1 meter binnen of buiten de lijn.
Hang na de laatste training van de avond de netten van de grote vaste goals omhoog met de haak.

Seizoen 2017-2018
Terug naar richtlijnen accommodatie