Nieuws

NWC biedt haar sponsors diverse communicatiemogelijkheden waaronder deze veel bezochte website. Bent u sponsor en heeft u iets te vertellen, laat het ons dan weten.
Wij bieden u op deze plaats ruimte voor uw nieuwsboodschap. 

Wij als voetbalclub kunnen niet zonder sponsors. Voetbalclub NWC biedt op haar beurt iedere sponsor gelegenheid voor het promoten van de belangen van de sponsor in een goed samenwerkingsverband.

Zo ook zal in de toekomst hier via dit medium de gelegenheid gegeven worden aan onze sponsors om hun nieuws aan hun club te melden.


Om uitholling van sponsoring te voorkomen. Heeft NWC het volgende standpunt ingenomen. 

Sponsoring is een daad van goede wil. Bedrijven en organisaties sponsoren om een win-win situatie te genereren voor vereniging en ondernemer. De ondernemer maakt afspraken met de club ten einde zijn organisatie of bedrijf te promoten. De vereniging ontvangt middelen waarmee een gezonde vereniging in stand kan worden gehouden.

NWC faciliteert sponsorpakketten m.b.t. boarding, andere vormen van exposure en wedstrijd kleding. Wanneer ondernemers, organisaties of bedrijven schenkingen willen doen aan teams buiten deze pakketten om (denk aan trainingspakken/ tassen/ etc.) dan is dit mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Schenken aan teams buiten de standaard sponsorpakketten kan alleen worden gedaan door bord-/ shirt-/ ster-/ subsponsoren.
 • Schenken aan teams buiten de standaard sponsorpakketten kan alleen worden gedaan met materiaal van onze merksponsor (Erima).
 • Schenken aan teams buiten de standaard sponsorpakketten kan alleen worden gedaan met materiaal dat is aangeschaft bij een van onze sponsoren.
 • Schenken aan teams buiten de standaard sponsorpakketten kan alleen worden gedaan met materiaal dat in lijn is met de kleuren van NWC (oranje en/ of zwart).

Door hier met z'n alle aan mee te werken houden we NWC sterk, gezond en toekomstbestendig. 
Hoofd- en subsponsor verlengen contract
ING en Sport bij Willem hebben het sponsorcontract met NWC verlengd. 
24-09-2017

  
Afgelopen zondag, 25 september, kwamen NWC'ers onder het genot van een heerlijke nazomer zon bijeen in de kantine van NWC voor de traditionele seizoensopening.
Zo traditioneel als de seizoensopening zo traditioneel is ook het officiele gedeelte van het ondertekenen van de nieuwe hoofd- en subsponsor contracten. 

Om iets voor twee nam Willem van Dijk van 'Sport bij Willem' plaats achter het desk voor een kort gesprek over de waarde van sponsoring voor hem, zijn zaak en natuurlijk voor NWC. 
Waar NWC benadrukte dat zij dankzij de bijdrage van Willem meer ruimte heeft om de prestaties op het veld te kunnen verbeteren. Had Willem oog voor maatschappelijke betrokkenheid en het belang iets terug te doen voor de trouwe klanten in zijn winkel. 

Na ondertekening van het sponsorcontract had Willem nog een speciaal geschenk voor NWC bij zich. Op het shirt dat hij speciaal voor deze gelegenheid had laten drukken was te zien dat door 652 leden van NWC via de bonnenspaaractie van ' bij Willem' in totaal EUR 5.695,- bij elkaar was gespaard wat ten goede komt aan NWC. Vanzelfsprekend is NWC ' sport bij WIllem'  hier zeer dankbaar en kenbaar voor hetgeen ook direct aan hem kenbaar is gemaakt.

Hierna was het de beurt aan ING. Zij lieten eerder weten na een grote tevredenheid over de samenwerking in de eerste hoofdsponsorperiode het hoofdsponsorcontract graag te willen verlengen voor een periode van drie seizoenen. Namens ING waren Vincent Poulissen en Han Gasseling aanwezig in de accomodatie van NWC. Vincent kwam naar voren voor om de NWC'ers namens ING toe te spreken. 
ING wilde de speciale aandacht vestigen op het belangrijke werk van vele vrijwilligers die een club als NWC draaiende houden en hoe een vereniging als NWC een maatschappelijk knooppunt is in een lokale gemeenschap. Dat NWC zich niet alleen laat gelden als sportvereniging en punt van verbinding voor iedereen in Asten maar ook een bredere maatschappelijke rol vervuld door het ter beschikking stellen van eigen middelen aan bijvoorbeeld de voetselbank en kinderopvang sportstuif. Het zijn deze eigenschappen die ING onderstreept en waaraan zij graag verbonden willen zijn.

NWC kon dat in deze beamen door aan te geven dat de prettige samenwerking volledig wederzijds wordt ervaren en dat sprake is van een match twee partijen die in die zin complementair zijn aan elkaar. 

Na het ondertekenen van de contracten had NWC nog een geschenk voor de hoofdsponsor. Een teamfoto van het vaandelteam van NWC werd aan ING geschonken. Hopelijk krijgt het een mooie plaats op het regiokantoor in Helmond. 

Na het officiële gedeelte werd in aanwezigheid van alle sponsoren die aanwezig waren gekeken naar de eerste wedstrijd van NWC 1. 

NWC wil alle aanwezige sponsoren bedanken voor hun aanwezigheid en kijkt met alle sponsoren uit naar een prettige samenwerking in het seizoen 17-18.
 
 

Nieuwe Koffiebekers

          
Na de eerste geslaagde koffiebeker campagne zijn de nieuwe serie in omloop.
18-10-2016

Na de eerste geslaagde koffiebeker campagne, welke in 2014, waren we door de voorraad heen en zijn we een nieuwe campagne gestart. De belangstelling was enorm en binnen één dag hadden 7 sponsors belangstelling, waarna contracten zijn afgesloten.

Vanaf 18 oktober prijken de volgende sponsoren op de NWC koffiebekers:
 • AnyTyme 't Stationneke
 • Delta Beton B.V.
 • Inde Hypotheekelarij
 • Kluswijs Bouwmaterialen
 • Paulus Eten & Drinken
 • Pesos Eten & drinken
 • Vinken CaravansWij danken de sponsors voor het faciliteren van de actie. Laat de koffie u smaken!

Nieuwe sponsors

          
NWC verwelkomt nieuwe sponsors.
15-09-2016

Onlangs zijn er overeenkomsten voor sponsoring getekend tussen Malex Automotive, Bamboo Giant Nederland B.V., Stienen Trading B.V., Tinnemans van Loon, VB+ Vastgoedmanagement, Café De Engel en NWC.

Op zondag 25 september zijn er nieuwe contracten getekend met Deska Kantoormeubelen B.V., Claessens Offset- en Zeefdrukkerij en Verbugt IT. Tevens worden het contract met Erima verlengd.

NWC heet de nieuwe sponsors van harte welkom.

Ook sponsor worden van NWC? Bekijk de mogelijkheden onder Sponsor faciliteiten.

Sponsors bedankt 
N.W.C. Asten bedankt alle sponsors voor de prettige samenwerking in het seizoen 2015/2016.
03-07-2016

NWC bedankt haar sponsors voor hun steun in het afgelopen seizoen.

Seizoensopening sponsors 2016-2017
 

Op zondag 25 september, het (sponsor)openingsweekend van de  competitie 2016-2017, zijn er nieuwe sponsorcontracten getekend, actuele foto NWC 1 overhandigd aan hoofdsponsor ING, 4 gratis contributies verloot en de presentatiegids gelanceerd.
27-09-2016

Op zondag 25 september 2016 was de traditionele seizoensopening, waarbij 4 nieuwe contracten zijn afgesloten. Alle sponsors van NWC waren hierbij uitgenodigd.

Alvorens de contracten werden getekend, heette aftredend voorzitter John Verspeek alle aanwezigen van harte welkom.

NWC had de koffiebekers met nieuwe sponsors willen introduceren, echter zijn deze vanuit China nog niet geleverd. Wel werden de namen van de nieuwe sponsors genoemd en getoond op de beamer. Voor de 2e oplage koffiebekers zijn de volgende sponsors gecontracteerd: Inde Hypotheekelarij, Paulus Eten & Drinken, Delta Beton B.V., AnyTime 't Stationneke, Vinken Caravans, Klus Wijs en Pesos Eten & Drinken.

Vervolgens werden er contracten getekend met 3 nieuwe subsponsors: Deska Kantoormeubelen B.V., Claessens Offset- en Zeefdrukkerij en Verbugt IT. Met Erima werd een nieuwe subsponsorcontract aangegaan voor een periode van 4 jaren.

Ook werd er kort stilgestaan bij de samenwerking tussen ING en NWC in het afgelopen seizoen. Waarna een ingelijste nieuwe teamfoto van NWC 1 overhandigd aan Thijs Rops, de opvolger van Emile de Bruijn als nieuwe vertegenwoordiger van ING Helmond en de Peel. Emile de Bruijn bedankte NWC voor de prettige samenwerking van de afgelopen twee jaren. Als dank voor de bewezen diensten kreeg Emile een fles wijn aangeboden en mocht hij, namens ING, vier jeugdspelers gelukkig maken met een gratis contributie, die door loting tot stand kwam.

Na dit officieel moment werd de presentatiegids gepresenteerd. De redactie heeft er weer een mooi collector's item van gemaakt met mooie artikelen en foto's. De presentatiegids wordt deze week bij alle leden en sponsors bezorgd.
Via deze link kun je de presentatiegids online bekijken.

Tenslotte kondigde voorzitter John Verspeek zijn afscheid aan en introduceerde hij zijn opvolger in de persoon van Stefan Vlielander.

John bedankte alle sponsors voor de prettige samenwerking in de voorbije voetbalseizoenen. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat NWC in Stefan Vlielander een waardig opvolger heeft gevonden.

Sponsoravond seizoen 2015/2016
 


Op 23 maart jl. vond in de NWC kantine de jaarlijkse sponsoravond plaats. Dit jaar was in het sportcafé Jan van Halst (o.a. oud voetballer van FC Twente en Ajax) aanwezig, die vakkundig werd geïnterviewd door Eddy van der Ley (journalist van o.a. het Algemeen Dagblad).
23-03-2016

Een kleine 100 genodigden waren op deze avond afgekomen en waren getuigen van een enerverende avond waarin o.a. de huidige situatie bij FC Twente werd besproken. Aan de hand van interessante filmpjes werd aangetoond wat voor type voetballer Jan van Halst vroeger was en wat zijn ervaringen waren als voetbalanalist.
Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen aan Jan van Halst en was er een heuse voetbal quiz, waar prijzen ter beschikking waren gesteld door Erima, Bij Willem en Multibier. Nadat Jan van Halst de uitslag van de wedstrijd NWC - Blerick voorspelde (overigens verkeerd gegokt), bedankte John Verspeek de gasten van deze avond.
Daarna was er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog gelegenheid voor netwerken en napraten. Om 24.00 uur werd het laatste rondje ingezet.

We kunnen wederom terugkijken op een geslaagde avond, met dank aan Jan van Halst en Eddy van der Ley, alsmede Guus en Regina voor de hapjes en de drankjes en niet te vergeten alle aanwezige sponsors. Ook dank aan Eetcafé van Hoek voor het beschikbaar stellen van het podium en de maandagploeg die het podium heeft opgebouwd en afgebroken.

Sponsorcommissie NWC
 


Nieuwe sponsoren

In het seizoen 2016/2017 als nieuwe sponsoren gepresenteerd:
Soort contract   Naam Teams Website
Subsponsor   Drukkerij Claessens   Drukkerij Claessens
Subsponsor   Verbugt IT   Verbugt IT
Subsponsor   Deska NWC 4 Deska
         
Stersponsor   Stienen Trading B.V. NWC JO15-3 Stienen Trading B.V.
Stersponsor   VB+ Vastgoedmanagement B.V NWC JO9-7 VB+ Vastgoedmanagement B.V
Stersponsor   Tinnemans van Loon NWC JO19-1 Tinnemans van Loon
         
Shirtsponsor   Bamboo Giant Nederland B.V. NWC JO13-4 Bamboo Giant Nederland B.V.
Shirtsponsor   Malex Automotive NWC JO7-4 Malex Automotive
         
Bordsponsor   Café De Engel   Café de Engel
         
Koffiebeker sponsor   Inde Hypotheekelarij   Inde Hypotheekelarij
Koffiebeker sponsor   Paulus Eten & Drinken   Paulus Eten & Drinken
Koffiebeker sponsor   Delta Beton B.V.   Deltabeton B.V.
Koffiebeker sponsor   AnyTyme 't Stationneke   AnyTyme 't Stationneke
Koffiebeker sponsor   Vinken Caravans   Vinken Caravans
Koffiebeker sponsor   Klus Wijs   Klus Wijs
Koffiebeker sponsor   Pesos Eten & Drinken   Pesos Eten & Drinken

Wij heten de nieuwe sponsors en begunstigers van harte welkom binnen het N.W.C. netwerk.

Mocht u ook belangstelling hebben in één van de sponsor faciliteiten binnen N.W.C. neem dan contact op met een van de leden van de sponsorcommissie. 
Rabobank Clubkas Campagne 2016
29-10-2016

Op zaterdag 29 oktober 2016 werd de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne bekend gemaakt.

Op NWC werden 833 stemmen, door de leden van de Rabobank, uitgebracht. Dat levert NWC een mooi bedrag van
€ 3.123,75 op. Het geld zal dit jaar bestemd zijn voor een mogelijke 2e kunstgras veld op het hoofdveld.

Wij willen iedereen die een stem op NWC heeft uitgebracht, alsmede de Rabobank hartelijk danken.


Zetjes-actie Albert Hein Asten
22-03-2016

Van 1 februari t/m 13 maart organiseerde AH Asten de Zetjes-actie. Klanten konden bij het boodschappen doen, geld sparen voor Astense verenigingen door middel van het deponeren van een'Zetje' in een van de kokers in de winkel.

NWC was een van de verenigingen waarvoor gespaard kon worden en dat is massaal gedaan!

NWC ontving een bedrag van € 557,- en wij willen alle spaarders daarvoor, alsmede AH Asten voor de actie, hartelijk danken!

We gaan het bedrag gebruiken voor de herinrichting van het terrein van de oude kantine.


Opbrengst kassabonnen actie Bij Willem
 
20-09-2015
Op zondag 20 september overhandigde Willem van Dijk van Bij Willem een Erima shirt met daarop bedrukt de opbrengst van de kassabonnen actie Bij Willem.


Klanten konden in de winkel Bij Willem hun kassabon inleveren voor hun favoriete club. Voor NWC heeft dat een mooi bedrag opgeleverd van € 3.355,00 (628 kassabonnen). NWC bedankt de klanten die de bonnen aan NWC hebben toegekend en natuurlijk dank aan Willem van Dijk.