Club 25-50-100

Binnen NWC is er al decennia lang een club van 25/100. Zover wij weten is deze club spontaan opgericht door de supportersvereniging. Dit gebeurde in het Nederlandse Gulden tijdperk, dus in de vorige eeuw.
 
Een eigenlijk doel was er ons inziens niet, het was meer de goodwill van supporters om een bijdrage te leveren aan de clubkas.
 
Indien men de kantine betreedt is er rechts, op de wand, een bord waar namen van leden van de club van 25/100 staan vernoemd. Dit bord dient geactualiseerd te worden. Op termijn willen we in de nieuwe kantine d.m.v. beeldschermen de club van 25/50/100 op een professionelere manier presenteren.
 
Wij als sponsorcommissie zijn van mening dat er de afgelopen jaren te weinig initiatieven zijn genomen om deze club onder de aandacht bij de leden en bij de supporters te brengen. Wij willen dit weer intensiever gaan oppakken, zodat de leden voldoende worden geïnformeerd wat er met 'hun' geld wordt gedaan. Tevens willen we de club weer laten groeien.
  
Club van 25/100 is in het seizoen 2011/2012 gewijzigd naar club van 25/50/100. Zoals gesteld was de club van 25/100 opgericht in het Gulden tijdperk. Het verschil tussen Fl. 25,00 en Fl. 100,00 was niet zo groot dan € 25,00 en € 100,00. Vandaar dat we een tussen optie van  € 50,00 hebben ingevoerd.
 
Hoofddoel van de club van 25/50/100 moet zijn om ieder seizoen aan de jeugdafdeling van NWC iets te kunnen schenken. Wij hebben de leden gevraagd om met suggesties te komen. Suggesties vanuit jeugd bestuur en overige NWC leden zijn natuurlijk altijd welkom. Deze willen we dan voorleggen aan de leden van de club van 25/50/100.
 
De club van 25-50-100 bestaat momenteel uit:
Club van 100 Gerard van de Moosdijk
Club van 100 Jan van Grotel Sr.
Club van 100 Elly Smits
Club van 100 Rini Zegers
Club van 100 Selectie NWC 1
Club van 100 Selectie NWC 2
Club van 100 Supportersvereniging NWC
Club van 100 Thieu van de Vorst
Club van 50 William Kanters en Gaby Cornellisen
Club van 25 Alexander Zegers
Club van 25 Hans van Lierop
Club van 25 Doppenactie Hans
Club van 25 Hennie Hoeben
Club van 25 Jac van Bussel
Club van 25 NGK
Club van 25 Peter Verweijen
Club van 25 Rens van Tilburg
Club van 25 VC de Piloten    
Club van 25    Mathijs Bouwmans

Mocht u interesse hebben om lid te worden van deze club en/of heeft u suggesties voor de doelstelling voor dit seizoen, neem contact op met de Sponsorcommissie.