De volgende onderwerpen worden op deze pagina behandeld:
Lid worden
Als je lid wil worden, kun je via onderstaande link je digitaal als apsirant lid aanmelden. Hierna zullen de aanmeldingsformulier worden opgestuurd en wordt er kontakt opgenomen.

Verzoek om NWC lid te worden

- Afmelden lidmaatschap NWC kan via Jan van Bussel:
                  E-mail:
Ledenadmi@nwc-asten.nl
- Adreswijziging doorgeven kan via: 
                  E-mail: 
Ledenadmi@nwc-asten.nl
Leeftijden

In welke afdeling een speler/speelster uitkomt hangt af van de leeftijd.
Per leeftijdsgroep is dit voor het seizoen 2019-2020 als volgt:

 
In deze tabel zijn de nieuwe aanduidingen, de oude aanduidingen en de geboortejaren naast elkaar gezet.
De peildatum is 31 december van enig jaar.
Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7
(cat. B)
4:4 Contactpersonen
Veteranen   32 jaar en ouder       Boy Spiertz
Senioren selectie   1999 en ouder X     Tiny Werts
Senioren recreatie   1999 en ouder X     Joost van Bussel / Lucien Verhaak
Senioren dames   1999 en ouder X     Iris van Helmond
G senioren   17 jaar en ouder   X   Theo van Helmond
G Junioren   2003 en later   X   Theo van Helmond
JO20 eerstejaars senioren 2000 X     Joost van Bussel / Lucien Verhaak
JO19 tweedejaars A-junioren 2001 X X   Regina Thijs
MO19 meiden A-junioren 2001/2002       Iris van Helmond
JO18 eerstejaars A-junioren 2002 X X   Regina Thijs
JO17 tweedejaars B-junioren 2003 X X   Regina Thijs
MO17 meiden B-junioren 2003/2004       Iris van Helmond
JO16 eerstejaars B-junioren 2004 X X   Regina Thijs
JO15 tweedejaars C-junioren 2005 X X   Olaf Limpens
MO15 meiden C-junioren 2005/2006       Iris van Helmond
JO14 eerstejaars C-junioren 2006 X X   Olaf Limpens
JO13 tweedejaars D-pupillen 2007 X X   Olaf Limpens
MO13 meiden D-junioren 2007/2008       Iris van Helmond
JO12 eerstejaars D-pupillen 2008 X X   Marc Scheepers
JO11 tweedejaars E-pupillen 2009   X   Marc Scheepers
JO10 eerstejaars E-pupillen 2010   X   Monique van den Broek / Susan van Oosterhout
JO9 tweedejaars F-pupillen 2011   X   Monique van den Broek / Susan van Oosterhout
JO8 eerstejaars F-pupillen 2012   X   Monique van den Broek / Susan van Oosterhout
JO7 minipupillen 2013/2014   X X Monique van den Broek / Susan van Oosterhout
 
Contributie

De contributies voor het seizoen 2019-2020 zijn: 
Senioren
€ 175,00 
Veteranen
€ 162,00 
J019 (A)
€ 126,50 
JO17 (B) en JO15 (C)
€ 120,50 
JO13 (D), JO11 (E), F (JO9) en JO7 (mini's)
 € 116,50 
Rustend lid / Begunstiger / Donateur
€ 35,00 
65+ /minder valide
   € 12,00 

Bankrekening NWC via Rabobank: IBAN: NL49 RABO 0103 6086 56
Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar: contributie@nwc-asten.nl t.a.v. de penningmeester.
  • In de contributie zijn de aanschaf van de tenues opgenomen.
  • Wanneer een speler/speelster in een hogere of lagere afdeling speelt, betaalt hij of zij de contributie voor de afdeling waarin hij of zij gezien de leeftijd thuishoort. Dit is ook van toepassing voor de G-afdeling.
  • Betaling van de contributie vindt jaarlijks plaats voor aanvang van het seizoen via automatische incasso.
  • Leden die niet betalen krijgen een herinnering toegezonden. Als daarop niet wordt gereageerd zal de vereniging het lidmaatschap beëindigen.
  • Jeugdleden die zich tussentijds aanmelden en meespelen in de najaarscompetitie betalen het volledige bedrag. Leden die alleen in de voorjaarscompetitie meespelen betalen 50% plus de kosten die we als vereniging verschuldigd zijn aan de KNVB. 
  • Betaalde contributie wordt na opzegging van het lidmaatschap niet terugbetaald.
  • Leden die naar een andere (betaald) vereniging gaan kunnen (rustend) lid blijven.

Wedstrijdkleding

Onze verenigingskleuren zijn: zwarte broek, oranje shirt (merk Erima) en oranje kousen. Voor alle voetballende leden zorgt NWC voor de wedstrijdkleding.

De shirts, broeken en sokken worden verstrekt door NWC en moeten centraal gewassen worden: de leider informeert bij de spelers/ouders of iemand bereid is om de tenues tegen een vergoeding per speler per jaar te wassen. Dit bedrag wordt betaald door de spelers zelf, te weten: shirt: € 4,- / broek: € 2,- / sokken: € 4,-. (Dit zijn richtbedragen). Indien niemand zich aanmeldt, dienen de spelers / ouders om toerbeurt deze tenues gratis te wassen.
 


Sportvoucher

De gemeente Asten kent in het kader van het minimabeleid een sportregeling voor kinderen. Daardoor kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar van ouders met een laag inkomen toch een sport beoefenen. De gemeente Asten betaalt de jaarlijkse contributie voor deze kinderen van een vereniging die aangesloten is bij deze Sportregeling voor kinderen.  Uw vereniging  heeft zich aangesloten bij deze regeling.
Klik op  Sportvoucher  voor meer informatie.
 
Leergeld

Gezinnen met een minimum inkomen kunnen een beroep kunnen doen op Leergeld voor ondersteuning bij de betaling van contributie en / of de aanschaf van sportkleding.

Klik op Leergeld voor meer informatie.
 
Overschrijvingen

Vanaf 7 december 2015 is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. 

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. 
De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn. 
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. 
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
Blokkade? 
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn! Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd. 

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving. 

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). Gedurende de competitie moet aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas. 

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld. 

(Nog) niet digitaal! 
In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele "bewijsmiddelen", met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract. 

KNVB

Onze vereniging is samen met 3.400 andere voetbalverenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB), een organisatie met meer dan 1,2 miljoen leden. De KNVB regelt de wedstrijden van de competities en (voor zover deze beschikbaar zijn) de scheidsrechters. KNVB: District Zuid II
Postadres: Postbus 20, 5600 AA Eindhoven
Bezoekadres: Frederiklaan 10a (ingang P3), 5616 NH Eindhoven
Klik hier voor de felefoonnumers.
E-mail: zuid2@knvb.nl
Website: www.knvb.nl  / www.voetbal.nl / http://www.knvb.nl/contact/districten/zuid-2
Onze vereniging heeft KNVB-nummer: BBJG91M


VERZEKERINGEN COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING WIE ZIJN VERZEKERD?
• Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-)-scheidsrechters, consuls, bestuurs-en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
• Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat sprake is van werkzaamheden/diensten in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.
• Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
 
WANNEER GELDIG?
• Tijdens alle activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergade­ringen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enzovoort.
• Tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten, mits gereisd wordt via de kortste weg en zonder onderbrekingen; het middel van vervoer speelt geen rol, dus ook motorrijden en het vliegrisico zijn gedekt.
• (Assistent-)scheidsrechters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten georganiseerd door de COVS en/of aangesloten scheidsrechtersverenigingen en trainingen.
 
WAT IS ER VERZEKERD?
• Rubriek A €20.000,00 bij overlijden door ongeval (melding binnen 2x 24 uur)
• Rubriek B €50.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden tot 19 jaar
• Rubriek B €25.000,00 bij algehele blijvende, functionele invaliditeit voor verzekerden vanaf 19 jaar
• Rubriek D1 €250,00 geneeskundige kosten (secundaire verzekering, dus eerst claimen bij eigen verzekering. Niet gedekt is het eigen risico van de particulier verzekerden)
• Rubriek D2 €625,00 tandheelkundige kosten (secundaire dekking, dus eerst claimen bij zieken­fonds o.d.)
• €2.000,00 bij overlijden door hartaanval
• €250,00 bij schade aan bril/contactlenzen van (assistent-)scheidsrechter, ontstaan tijdens de wedstrijd of in direct verband daarmee
 
De secretaris van elke voetbalvereniging heeft hiervoor formulieren.
Door de KNVB is ook een collectieve aansprakelijkheidsverzekering gesloten. Deze biedt in bepaalde gevallen ook dekking aan individuele leden. Voor meer informatie over de geldende voorwaarden wordt verwezen naar de afdeling ondersteuning clubbesturen van het KNVB district.