Algemeen
Sportpark 't Root

Het sportpark heeft 5 voetbalvelden die voor alle jeugdwedstrijd geschikt gemaakt kunnen worden. Daarnaast is er nog een extra trainingsveld: in de volksmond "achter de heg" geheten. Het complex heeft 12 kleedlokalen.


Kantine
De kantine is in principe geopend op:
  • maandag, dinsdag en woensdag van 18.30 tot uiterlijk 23.00 uur
  • donderdagavond van 18.30 tot 01.00 uur 
    vrijdag gesloten
  • ​zaterdag vanaf 08.30 tot 22.00 uur
  • zondag vanaf 08.30 tot 21.00 uur

    Dit zijn de openingstijden volgens de APV van de gemeente Asten.

In de winter, ook al is er geen training of wedstrijd, is de kantine toch op zaterdag en zondag geopend. In de kantine is ook de bestuurskamer en het wedstrijdsecretariaat te vinden. Tijdens wedstrijden houdt de wedstrijdsecretaris kantoor in de rechterruimte: hier worden de leiders en scheidsrechters ontvangen, wedstrijdformulieren ingevuld, standen bijgehouden. 
Op de benedenverdieping is een instructielokaal.

 


RESERVEREN vergaderruimtes  
In onze accommodatie zijn er enkele ruimtes waar (commissie)vergaderingen gehouden kunnen worden.
Dat zijn: Bestuurskamer, Wedstrijdsecretariaat, Instructieruimte en eventueel in de kantine.
Het reserveren van een ruimte kun je doen door een mail te sturen naar: vergaderruimte@nwc-asten.nl
De mail komt dan terecht bij de kantinebeheerder.
Die geeft aan of de gewenste ruimte vrij is of dat er van een andere ruimte gebruik gemaakt kan worden.


Ook dien je altijd aan te geven hoeveel personen er aanwezig zullen zijn en wat het tijdstip is, zodat er voorbereidingen getroffen kunnen worden.


ROOKVERBOD accommodatie 
Op 1 juli 2008 is het rookbeleid van het ministerie van Volksgezondheid voor de horeca, sport, kunst en cultuur ingegaan. Het is niet toegestaan om te roken in onze kantine. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert onze vereniging op naleving van het anti-rookbeleid. Bij een overtreding van de regels riskeert de vereniging een forse geldboete.
 
Bedenk je dus goed wat de gevolgen voor onze vereniging kunnen zijn als iemand zich niet aan de regels houdt. Spreek in het belang van de vereniging gerust teamgenoten, andere leden, de tegenstander of toeschouwers aan wanneer zij zich niet aan deze regels houden.
Via de vergaderkalender (Nieuws - vergaderkalender) kun je zien welke vergaderingen in welke ruimte gepland staan.


ALCOHOLVERBOD JONGEREN in de voetbalkantine
Voor jongeren is alcohol extra schadelijk. Sinds 1 januari 2014 is het bij wet verboden aan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verkopen. De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet en controleert onze vereniging op naleving van het verbod.
 
Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid:
• Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn.
• Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
• Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen.
 
NWC wil in de kantine een verantwoord alcoholgebruik realiseren. Daarom is besloten om op zaterdagen tot 17.00 uur geen alcohol te schenken. Na 17.00 uur, op doordeweekse avonden en op zondag wordt alleen alcohol geschonken indien je ouder bent dan 18 jaar. Als er twijfel is over de leeftijd dan zal gevraagd worden naar een Identiteitsbewijs.
Bij overtreding van het alcoholverbod kan de politie of de toezichthouder van de gemeente een boete uitdelen. Voor jongeren tot 16 jaar is deze € 45,-, voor jongeren van 16-17 jaar is deze
€ 90,-. NWC kan bij overtreding een boete van €1.360,- krijgen.
 
We doen dan ook een beroep op alle bezoekers van onze kantine de nieuwe regels te respecteren en zo gezamenlijk bij te dragen aan een verantwoord alcoholgebruik bij NWC.


Plattegrond Sportpark 't Root

Veldindeling 1A t/m 7

 


(Deze tekening is gemaakt door VDLP Architecten Eindhoven)