E6

1Uitslagen

2Topscores

3Wedstrijdverslagen

4
 Mededelingen

5 
Foto's 


                               Uitslagen


30-08-2008NWCE6-NeunenE6         3-3(oefenwedstrijd)

06-09-2008SomerenE7-NWCE6        6-1

13-09-2008 NWC E6- Olympia Boys E1 3-4

20-09-2008HelenaveenE1-NWCE6     1-0

27-09-2008NWCE6-ZSVE6                1-0

04-10-2008 NWCE6-SPVE2               2-5

18-10-2008 SomerenE6-NWC E6      7-1 (ricusverheesbeker)

25-10-2008DeurneE4-NWCE6          4-3   

01-11-2008NWC E6-ONDOE2          0-2

08-11-2008LiesselE3-NWC E6          6-2

15-11-2008 NWC E6-Rood wit'62 E9    0-9

29-11-2008NWCE6-Mierlo-houtE7    2-4       

13-12-2008YsselsteinE3-NWCE6     4-1 

28-02-2009 NWC E6-SomerenE8g    2-4 

07-03-2009NWCE6-ZSVE7             4-4

14-03-2009NWCE6-BruheezeE5      2-0

21-03-2009 MifanoE6-NWCE6        2-2

04-04-2009 muloE7-NWCE6          3-1

11/04/2009 Lierop E3-NWC E6       0-6

*terugnaarbegin
  


 

                             Topscores


1AnthonyvanDuren      8 doelpunten
2 GevanOtterdijk           6doelpunten
3 JelmerBardoel            4doelpunten
4JorisToemen               1doelpunt
5StijnLinders                2doelpunten
6 Tim vanHelmond       14 doelpunten
7RuudThijsen               1doelpunt
*terugnaarbegin


                      Wedstrijdverslagen


 

wedstrijdverslag NWCE6-ZSVE6


In de eerste helft was hetknokkenomdebal, zsv kreeg eenpaargoedekansenmaardankzijPietervanderheiden(keeper)bleef het inheteerstekwartier0-0.

Vlakdaarnakreeg nwc een stuk of driecornersmaar bij de derde ofvierdecorner was er een kop kans voorTim vanHelmond maar hijkopte netnaast de goal. In de rustwashet0-0 In de tweede helft was hettotaalandersdanverwacht binnen vijf minuten was nwc de beteren, eenpaardatnetnaast gaan op eens kwam zsv in de aanval maar eenspelervanzsvtikte de bal net iets te ver vooruit toen rickJuliëndebalrichting van Jelmer bardoel die onverwachts eenvoorzetgaf,hijging over iedereen heen behalve over de voet vanAnthonyvandurende bal vloog er over de keeper van zsv heen dusweereenprachtgoal van Anthony van duren eindstand nwc e61–0zsv

timwedstrijdverslagHELENAVEENE1- NWCE6  

hierhetverhaalvan dewedstrijd.

 

 

Hetwasheelspannend we hadden nog maar netverloren van Helenaveen,deuitslagwas 1-0, jammer dus. Stijn hadbijna gescoord hij schootnetlangsde paal. Het tegen doelpunt was indelaatsteminutgemaakt.

 

 

GroetjesPieter

  verslag zaterdag 4 oktober.
NWW E6-SPV E2

Hetwaseenleukewedstrijd maar ook eenmoeilijke.

Indeeerstehelftgingen de eerste paar minuten goed want wehaddentoenééngoal gemaakt dankzij Tim met zijn goeievoorzeten Gemaakte het mooiaf, en toen stond het 1-0 maar helaaskwamenertwee goals tegen enwerd het 1-2. We hadden meer kunnenscorenmaarhelaas is dat nietgelukt. In de tweede helft ging hetook nietzogoed want we kregenaardig wat goals tegen wel drie.Maargelukkigkwam er nogéén goal van Ge en toen werd het2-5.Helaashadden weverloren maar we haddentochgoedekansengehad.

 

Gr Rick.


 

 

zaterdag 1 november 2008, 

Dewedstrijd NWC E6 –ONDOE2gaatbeginnen.

Wegaan er fanatiek tegenaan. We krijgenveelkansenmaar geen vanalle ging erin.

Wevoetballen goed maar we komen in deeerstehelftop 0-1 achterstandte staan. De eerste helft kreeg ik weleenkleineblessure aan mijnvoet maar dat ging wel snel over. Detweedehelftging het ietsbeter maar we kregen weer een doelpunttegen:0-2 endat is dan ookmeteen de eindstand vandezegoedgespeeldewedstrijd.

 

 

Groetjes Anthony  
   
 


Zaterdag 8 november
liessel E3- Nwc E6

1e helft
 
ik dacht in de wedstrijd dat we veel beter waren. enwebegonnenookgoed.ik zei tegen joris en rik om bij de tegenstandertegaanstaanals hun een actie maakte.maar ze bleven staanwaarzestonden.wegingen steeds naar voren,maar we kregenbijnageenkansen opdoel.
 
2e helft
 
we stonden niet waar we moesten staan en hun hadden meerdebal.enzowas de 2e helft een beetje het zelfde.
 
strafschoppen
 
ik vondt het wel grappig dat ik een doel had gemaakt indekruisingofzoiets
 
 
groetjes Ruud
 
 
                                                                                                                                                            6-2verlorenDeurne E4- Nwc E6
zaterdag 25 oktober

 

Wehaddenverlorenmet4-3 ik heb er

GroetjesStijn

*terugnaar begin


                             Mededelingen

E6wenstRonaldveelgeluk met zijn 40 ste verjaardagopnaarde50
 
Halloallemaal,

Het seizoen is weerbegonnen.Wehebbenal weer een paar wedstrijden gehad en om hetvooriedereenwatduidelijker te maken hebben wij hieronder watmeerinformatiestaandie voor iedereen van belang is. Jetrefthetvolgendeaan:

  1. huishoudelijkemededelingen
  2. programmanajaar inclusiefvervoerschema,wasbeurt,aanvoerder

A. HUISHOUDELIJKEMEDEDELINGEN

Dezemededelingen komen voort uit regels van declubenafspraken diegelden voor NWC E6.

1.     Detraining vandonderdagis van 18.30 uur tot 19.30.Veld2
        De
 trainingvanmaandagis van18:30 tot 19:30. Veld 4

2.      Douchennadetrainingis verplicht/vrijwillig

3.     Douchennadewedstrijd is verplicht

4.     Afmeldenvoordewedstrijd uiterlijk donderdag bij Ronald , SjefofTon

5.     Afmeldenvoordetraining bij Ronald

6.     Letophetvervoerschema. NWC heeft van te voren aangegevenwie,wanneermoetrijden bij uitwedstrijden. Als iemand op de geplandedagnietkanrijden zorg dan zelf voor een vervanger of ruilonderlingmeteenandere ouder. 

7.     Bijuitwedstrijdenzorgdat je op tijd bent om je teamgenotennietonnodig te latenwachten.Niets is zo vervelend als je zelf aanhetstressen bent omop tijd tezijn en vervolgens moet je wachtenomdatanderen niet optijdzijn. 

8.   De voetballertjeskunnennadeuitwedstrijden worden thuis gebracht. Datkunnenweonderlingregelen.

9.   Bijthuiswedstrijdenzorgervoordat je ca 30 minuten voor de wedstrijdaanwezig bent. Alsjedekledingtas bij hebt kom dan zeker optijd.

10.  Kijk als ouder ookmeemetjekinderen hoe laat ze moeten voetballen en hoelaatze moetenvertrekken bij uitwedstrijden.

11.Omdedrukte in de kleedkamers te verminderen wachtdan alsoudersbuitende kleedkamer. Op school moeten ze zichookzelfstandigomkleden.Wij helpen ze wel meemetschoenenstrikken. 

12. Kleding wassen, broekenshirtjessokken,gebeurd per wedstrijd door1 ouder. Wie er aan debeurt isstaataangegeven in hetschema.

13. Als een wedstrijd wordt afgelastdanblijftje rij- en wasbeurtgewoon staan totdat dewedstrijdwordtingehaald

14. Willen de ouders ervoor zorgen datdejongensgeen overbodigewaardevolle spullen meenemen. Dejongenszijn zelfverantwoordelijkvoor deze spullen. Het zou jammerzijnals ze dezespullenkwijtraken of nog erger, worden gestolen.Dekleedlokalenwordennamelijk niet afgesloten.

15. Na de wedstrijd is er in dekantineranjavoor dekinderen. 

18. Op de website is een eigenpaginabeschikbaarwaarop de leidersiets kunnen zetten. Het lijktons leukom ervoortaan eenwedstrijdverslagje op te zetten diegeschrevenwordt door1 van devoetballers. Als je de tekst per emailnaarRonald stuurtdanzorgen wij ervoor dat het op de site komt.Degenedieaanvoerderis, is ook aan de beurt voor een verslagje. Hetisietsnieuws voorons, maar ook voor NWC. We zullen ons best doenomietsleuks vande eigenpaginatemaken.     


19. De opstapplaats bij uitwedstrijden is bij zwembad deSchopaandeLienderweg.


                 Programmavoorjaar 2008-2009


                
Hierinisopgenomen
:

  • Welkeoudersermoetenrijden
  • Wiedewasbeurtheeft
  • Wieeraanvoerderis

.

POULE-INDELING
  Team   Voorkeurstijd   Team Voorkeurstijd    
  Deurne E7   10:30   MULO E7 10:30    
  Olympia Boys E1   11:00   SC Helmondia E5 10:00    
  Lierop E3   11:00   Mifano E6 10:30    
  Someren E8G   10:30   NWC E6 10:30    
  PVV E2   10:45   ZSV E7 10:30    
  Mierlo Hout E11   10:15   Bruheze E5 10:45    
Programmavoorjaar2009   Klasse 2eklasse210
  Datum   Thuis   Uit Vervoer speler Wasbeurt Aanvoerder
  10 januari 2009 :            
  17 januari 2009 :            
  24 januari 2009 : NWC E6 - Someren E8G   3 3
  31 januari 2009 : Lierop E3 - NWC E6  9,1,2 4 4
  7 februari 2009 : NWC E6 - Olympia Boys E1   5 5
  14 februari 2009 : Deurne E7 - NWC E6  3,4,5 6 6
  21 februari 2009 :       Carnaval    
  28 februari 2009 : Inhaal/beker          
  7 maart 2009 : NWC E6 - ZSV E7   7 7
  14 maart 2009 : NWC E6 - Bruheze E5   8 8
  21 maart 2009 : Mifano E6 - NWC E6  6,7,8 9 9
  28 maart 2009 : NWC E6 - SC Helmondia E5   1 1
  4 april 2009 : MULO E7 - NWC E6  9,1,2 2 2
  11 april 2009 : Beker/inhaal     Pasen    
  18 april 2009 : NWC E6 - Mierlo Hout E11   3 3
  25 april 2009 : PVV E2 - NWC E6  3,4,5 4 4
  30 april 2009 : Regiofinales     Koninginnedag    
  2 mei 2009 : Inhaal/beker          
  9 mei 2009 : Inhaal/beker          
  16 mei 2009 : Inhaal/beker          
  23 mei 2009 : Inhaal/beker          
  30 mei 2009 : Inhaal/beker     Pinksteren    

Nummer

Naam

1

JelmerBardoel

2

AnthonyvanDuren

3

PietervanderHeijden

4

TimvanHelmond

5

RickJulien

6

StijnLinders

7

Gevan Otterdijk

8

RuudThijssen

9

JorisToemen

*terugnaar begin 


                                    Foto's