Afspraak rondom normen en waarden


Iedereen binnen het voetbal heeft te maken met waarden en normen. Hoe gaan we met elkaar om,
welke "spelregels" hanteren we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen etc, etc. We hebben daarom deze gedragscode samengesteld.
Met de gedragscode kunnen we niet alle problemen voorkomen of oplossen. Wat we er wel mee kunnen is samenwerken aan een voetbalclub waar het voor iedereen goed vertoeven is. Door te handelen naar de gedragscode kunnen we het lidmaatschap van NWC aantrekkelijk houden.
 
1. Voetbal is een teamsport en daarom is het belangrijk dat je iedere training en wedstrijd aanwezig bent.
2. Respect voor anderen is essentieel. Toon respect voor je medespelers, je tegenstander, scheidsrechter, je begeleiders, trainer(s) en het publiek. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
3. Ga respectvol om met de spullen die je van NWC in bruikleen hebt gekregen. Wees een goede gast bij bezoek aan een andere vereniging.
4. Beschadigingen aan de accommodatie en/of andere eigendommen van NWC of van andere verenigingen moeten worden voorkomen. Ieder verenigingslid is aansprakelijk voor de door hem/haar aangerichte schade.
5. Het nuttigen van alcohol op het sportcomplex buiten de kantine is verboden. Drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
6. Laat het kleedlokaal, zowel na thuis- en uitwedstrijden als na de training, netjes achter.
7. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Meld je af bij je leider als je verhinderd bent om een wedstrijd mee te spelen en meld je af bij je trainer als je niet aan een training kunt deelnemen.
8. Afmelden voor een training doe je minstens één uur voor aanvang bij de trainer.
9. Afmelden voor een wedstrijd doe je bij de leider uiterlijk twee dagen voor de wedstrijd voor 18.00 uur.
10. Probeer boetes wegens onsportief gedrag, ruw spel en taalgebruik te voorkomen.
11. Spreek je medespelers aan op gedrag dat niet te tolereren is (spelverruwing, taalgebruik).
12. Accepteer fouten van je medespelers.
13. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
14. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door NWC of KNVB opgelegde strafmaat/sanctie naar aanleiding van een gepleegde overtreding. NWC verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het desbetreffende verenigingslid.
15. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen.
 
SANCTIES:
Indien men zich niet houdt aan de bovenstaande gedragscode dan kunnen sancties worden opgelegd. Deze sancties kunnen bestaan uit:
1. Een berisping
2. Uitsluiting van training(en)
3. Uitsluiting van wedstrijd(en)
4. Schorsing
5. Royement
 
AANPAK:
1. Bij de eerste overtreding van deze gedragscode worden, indien van toepassing, ouders/ verzorgers op de hoogte gebracht door de leider/trainer en wordt de speler/speelster disciplinair gestraft door de leider/trainer (na overleg met de groepsleider).
2. Bij de tweede overtreding zal de speler/speelster door het bestuur worden geschorst voor één wedstrijd.
3. Bij de derde overtreding volgt een schorsing door het bestuur voor vier wedstrijden.
4. Bij de vierde overtreding zal worden overgegaan tot royement van de speler/speelster.