Inloopsessie NWC Jeugd 17 Februari a.s

11-02-2018
Beste leider/trainer/begeleider,

Graag willen we jullie uitnodigen om de beoordelingen in Speleronline toe te lichten op 17 februari. Wanneer jullie als leider(s)/trainer(s)/begeleider(s) gebruik willen maken om de beoordeling toe te lichten is aanmelden noodzakelijk. De tijd per team is maximaal 20 minuten, aanmelden kan via Ruud Jenneskens (hjo@nwc-asten.nl). Aanmeldingen voor de inloopsessie moeten uiterlijk 15 februari bij Ruud bekend zijn, de aanvangstijd van de inloopsessie is 09:30. Nadat Ruud de aanmelding heeft ontvangen ontvangen jullie een e-mail met tijdstip waarop jullie verwacht worden.

Gegroet namens Jeugdbestuur, Hoofd Jeugd Opleidingen en Technische zaken