- Update - Uitnodiging jaarvergadering 30 oktober 2017

27-10-2017
Op maandag 30 oktober vindt onze jaarvergadering plaats. De agenda voor deze avond en de notulen van vorig jaar zijn bijgevoegd.
Het bestuur van NWC nodigt alle leden van NWC uit voor onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op maandag 30 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine.

De agenda vindt u hier: Agenda Jaarvergadering NWC 30 oktober 2017.doc

Zoals u in de agenda kunt lezen is één bestuurslid aftredend en niet-herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot vier dagen voor de vergadering melden bij de secretaris, bereikbaar via secretaris@nwc-asten.nl. De kandidaat dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met de kandidaatstelling, die door minstens tien leden moet worden gesteund.

De notulen van vorig jaar vindt u hier: Notulen Jaarvergadering NWC 31 oktober 2016.doc

Graag tot ziens op de jaarvergadering!

Bestuur NWC