Gebruik Beeldmateriaal NWC en privacy beleid, reageer voor 22 september!

18-09-2018
Geachte NWC'er,

Zoals je wellicht via de media hebt gehoord en gelezen is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
Deze nieuwe wet moet de privacy van mensen beter beschermen. Het gaat om strengere regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Het niet naleven van de nieuwe privacywet kan bestraft worden met hoge boetes. Deze nieuwe wet geldt ook voor onze vereniging. Want als NWC hebben we namelijk ook te maken met jullie persoonsgegevens waar we veilig mee om moeten gaan. Inmiddels hebben we als vereniging een privacybeleid opgesteld waarin u kunt lezen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Dit privacybeleid is op onze website gepubliceerd.

Waarom deze mail?
De AVG beschermt de privacy van mensen op het gebied van hun persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens worden ook het maken en publiceren van beeldmateriaal zoals foto's en video's verstaan. Als vereniging maken we ook gebruik van foto's en video's die we publiceren op o.a. website, social media, flyers, posters. Het doel hiervan is dat we je als lid maar ook andere belangstellenden (niet leden) hiermee informeren over de diverse activiteiten die er plaatsvinden bij NWC. Gericht op het verhogen van ieders betrokkenheid bij NWC. Door de invoering van de wet AVG hebben we echter uw individuele toestemming nodig voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. U zult begrijpen dat het met terugwerkende kracht op papier toestemming te ontvangen van de bijna 1.300 leden, praktisch een grote inspanning is. Om deze reden hebben we als bestuur besloten om je middels deze mail op de hoogte te brengen van ons privacybeleid. En om je per mail te vragen om aan te geven of je bewaar hebt tegen het maken en publiceren van beeldmateriaal. Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar is het volgens de wetgeving noodzakelijk dat ouders/verzorgers/voogd/wettelijke vertegenwoordiger hiervoor aan moeten geven of er bezwaar bestaat tegen het maken en publiceren van beeldmateriaal.

Wanneer moet je reageren op deze mail?

Als je als lid niet wilt dat we bij gelegenheid je (team)foto of eventueel video publiceren op o.a. website, social media, flyers, posters van NWC, dan wil ik je vragen om vóór 22 september een mail te sturen naar privacybeleid@nwc-asten.nl. In de mail geef je, onder vermelding van je naam, dan aan dat je bezwaar hebt tegen het gebruik van je foto's en video's.

Als je jonger bent dan 16 jaar, dan dienen je ouder/verzorger/voogd/wettelijke vertegenwoordiger bezwaar te maken via een mail naar privacybeleid@nwc-asten.nl.

Tot slot
Via de voetbal.nlapp heb je zelf ook de mogelijkheid om te bepalen hoe je persoonsgegevens bij NWC geregistreerd worden. Middels onderstaande links wordt duidelijk op welke wijze je dit kunt doen.

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149837-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar

https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000063109-hoe-kan-ik-mijn-eigen-gegevens-bewerken-

Mocht je overige vragen hebben in het kader van de AVG, stuur dan een mail naar privacybeleid@nwc-asten.nl.

Bestuur NWC