Mutaties lidmaatschap NWC?

01-06-2018
Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor bijna iedereen ten einde. Heb je voor het nieuwe seizoen een adreswijziging, opzegging of aanpassing van het lidmaatschap? Geef dit dan door aan de NWC ledenadministratie
via deze link. Daarmee voorkom je dat er problemen ontstaan rond inning van de contributie.

Zijn er geen aanpassingen dan verloopt communicatie en incassering op dezelfde manier als afgelopen seizoen(en). 

Fijne zomer namens NWC Ledenadministratie


Meer informatie over lidmaatschap en contributie vind je via: 
http://nwc-asten.nl/pagina/21618/Lid+worden+en+contributie