NWC in hoger beroep tegen vonnis rechter

07-03-2018
Omdat we ons niet kunnen vinden in het vonnis van de rechter, hebben we besloten hoger beroep aan te tekenen.
De oorspronkelijke claim die veel hoger was, is door de rechter afgewezen. Wel heeft hij NWC veroordeeld tot een schadevergoeding van € 54.000,--. Het bestuur kan zich niet vinden in deze uitspraak en heeft na het inwinnen van juridisch advies, hoger beroep aangetekend. We zien voldoende aanknopingspunten om de claim bij een andere rechter in hoger beroep aan te vechten.

In het belang van NWC wil het bestuur alles in het werk stellen om de claim van tafel te krijgen.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte over het verdere verloop.

                                           Hoofdbestuur NWC