Maatschappelijke stage en beroepsstages bij NWC Asten

Inleiding
Vanaf het schooljaar 2011-2012 is het volgen van een maatschappelijke stage voor leerlingen van het VMBO, Havo en VWO verplicht. NWC- Asten biedt leerlingen de mogelijkheid om de maatschappelijke  stage te vervullen.

Daarnaast heeft NWC Asten een ambitieus jeugdopleidingsplan. Dit plan biedt een uitstekende plek om invulling te geven aan beroepsstages.

Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsstage
Een beroepsoriënterende stage is ter voorbereiding op een beroep of beroepskeuze. De leerling maakt kennis met het beroep waarvoor hij/zij leert en kan ervaren of hij/zij dit werk leuk vindt voor later. De beroepsoriënterende stage is dus vooral bedoeld voor de leerling zelf.
In dit verband zijn er bij NWC- Asten stageplaatsen voor zowel ROC- studenten, studenten van Sport en bewegen, alsmede sport- academie studenten op gebied van voetbaltraining en -begeleiding, vereniging organisatietaken en club evenementen. Voor een aantal van deze taken is geld beschikbaar.

De Maatschappelijke stage is voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling en ook in het belang van anderen. Maatschappelijke stages zijn onbetaald en vinden plaats bij niet-commerciële instellingen. Een leerling zei het als volgt: "Een beroepsgerichte stage doe je voor jezelf, een maatschappelijke stage doe je ook voor een ander".

Doel Maatschappelijke stage
Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk en zij hierdoor een  bijdrage leveren aan de maatschappij. Jongeren doen iets voor een ander en ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.

Betrokkenen

 • Jongeren tussen 14 - 18 jaar, leerlingen van VMBO, HAVO, VWO
 • Scholen
 • Stagebieders, de organisaties die met vrijwilligers werken

Aantal beschikbare uren
Leerlingen die bij NWC-Asten een maatschappelijke stage doen komen meestal van scholen uit Asten, Someren, Helmond, Deurne en Eindhoven en hebben vaak een vastgestelde periode waarin zij de gelegenheid krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Het aantal uren hiervoor is beperkt, variërend van 24 tot 36 uur. Soms moet een stage in een paar dagen of één week gedaan worden. Steeds meer scholen geven aan dat het ook mogelijk is om de leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen, verspreid over een (deel van het) schooljaar, bijvoorbeeld 10 weken achter elkaar bij dezelfde activiteit.

Wat is belangrijk voor jongeren die maatschappelijke stage lopen?

 • Een contactpersoon binnen de club die hen verwijst naar de stage-activiteit en de daarbij behorende verantwoordelijke vrijwilliger
 • Duidelijke afspraken maken.
 • De jongeren ruimte voor eigen inbreng geven.
 • Een activiteit aanbieden die resultaat heeft. De activiteit heeft duidelijk een begin en een einde.

Wat zijn geschikte activiteiten voor maatschappelijke stageplaatsen?
Met andere woorden: wat voor vrijwilligerswerk kunnen leerlingen bij NWC-Asten doen?

Leerlingen met voetbalachtergrond:

 • Afhankelijk van de voetbalervaring: trainingen van jeugdteams verzorgen, samen met de vaste trainer van het team
 • Fluiten van wedstrijden op zaterdag bij de jeugd
 • Vlaggen bij wedstrijden op zaterdag en zondag
 • Begeleiden van jeugdteams tijdens wedstrijddagen
 • Werkzaamheden verrichten vóór, tijdens en ná thuistoernooien. Eventueel mee organiseren
 • Geven van individuele en specifieke trainingen

Leerlingen met en zonder voetbalachtergrond:

 • Kantinewerkzaamheden op zaterdag of woensdagmiddag
 • Accommodatieonderhoud
 • Opknappen van voorkomende jaarlijkse klussen (ballen uitzoeken, opruimen, etc)
 • Website onderhouden. ICT opdrachten uitvoeren
 • Fotografie / film t.b.v. de jeugdteams
 • Hulp bieden bij activiteiten voor de jeugd; Koningsdag, Sinterklaasactiviteiten, kampen voor C/D/E/F - jeugd 

Tot slot
Stagiaires voor zowel Maatschappelijke stages als beroepsstages bij NWC, kunnen zich aanmelden bij Jan Mennen (E-mail: buurtsportcoach@nwc-asten.nl).

Maatschappelijke stagiaires krijgen geen geldelijke vergoeding. Leerlingen die lid zijn van NWC- Asten kunnen verzekerd zijn van een stageplaats mits de wensen van de leerlingen en de voetbalclub met elkaar matchen. Voor andere leerlingen wordt gekeken naar het aanbod/ vragen die de club heeft.


Voor meer informatie zie ook "Maatschappelijke stage" van de Rijksoverheid.