Accommodatiecommissie
Richtlijnen Accommodatie Met deze richtlijnen wil de accommodatiecommissie duidelijkheid geven over het gebruik van de velden en gebouwen op sportpark 't Root. Lees er alles over door naar deze link te gaan.
 

Hoofdbestuurslid Accommodatie Ronald Linders
Lindestraat 19
5721 XN Asten
06-27 44 57 05

accommodatie@nwc-asten.nl

Hoofd Accommodatieploeg
Consul
Jac van Oosterhout    
0493-694191
j.oosterhout11@chello.nl

Accommodatieploeg /
Toezicht en materialen
maandagavond 

Henk van Heugten 
0493-694917

 


Toezicht en materialen
dinsdagavond
Annie Halma
06-387 586 52

 


Toezicht en materialen
woensdagavond
 

Hans Wiedemann
06-27 28 4 23 5


Accommodatieploeg /
Toezicht en materialen
donderdagavond

 

Wim Vaes
0493-694080
wim.vaes@planet.nl
 


  Toezicht en materialen
vrijdagavond - vacature -

 


  Toezicht en materialen
zaterdag


Marcel van Bussel 06-27 09 27 32 marcelvbussel@hotmail.com  

Hans van Bussel 06-509 27 833 jtvanbussel@kpnmail.nl 

 


 
  Toezicht en materialen
zondag - vacature -

 


 
  Accommodatieploeg  

Jan Mennen
0493-694381
jftmennen@hotmail.com


De accommodatiecommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vernieuwingen van zowel onze gebouwen als ook de terreinen. Daarnaast zijn in de accommodatiecommissie diverse andere zaken van algemene aard ingebracht. 

Het concept beleidsplan wordt in de komende seizoenen verder uitgebouwd. In eerste instantie dient u zich met tekortkomingen aan onze accommodatie te wenden tot de voorzitter van de commissie: Jac van Oosterhout.

De grond en het sportpark zijn eigendom van de gemeente evenals de kleedruimte en de kantine. Doch N.W.C. betaalt mee aan de kantine bij bijvoorbeeld verbouwingen. De tribune van het hoofdveld is echter van N.W.C. zelf.

Het sportpark heeft vijf voetbalvelden, waarvan één kunstgras. Deze velden kunnen gehalveerd worden voor de E- en F-teams. Daarnaast is er nog een extra trainingsveld: in de volksmond "achter de heg" geheten, ook wel veld 6. Het complex heeft 10 kleedlokalen. Tijdens trainingen moeten de activiteiten zoveel mogelijk over het veld worden verdeeld, zodat er niet onnodige slijtplekken ontstaan. Sprinttrainingen liefst buiten het veld.

Het is NIET toegestaan de velden te betreden buiten de trainingen en wedstrijden. Indien dit toch het geval is dan zal er tegen opgetreden worden met schorsingen.

Elk team is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de kleedlokalen. Houdt ze dan ook schoon! Doordat er vaak meerdere teams van één kleedlokaal gebruik moeten maken, is het in die gevallen dringen geblazen, wees hierop voorbereid en probeer je aan te passen.

De club is NIET verantwoordelijk voor het zoek raken van spullen. Zet je naam op het etiket van de sportkleding. Het is verstandig om geen dure spullen zoals horloges, telefoons, dure merkkleding en -schoenen in het kleedlokaal achter te laten. Indien dit niet anders kan, doe deze spullen in een gezamenlijke zak en leg ze zonodig in de kofferbak van een auto.
Let op: kleedruimten kunnen niet altijd afgesloten worden.